• banner

איכות

Wacang Aluminium תמיד התמקדה במהות הפעילות העסקית. בהתבסס על ההתפתחות של יותר מ -20 שנה, היא הציעה מודל לניהול איכות "ליבה אחת, אפקט כפול וחמש ערבויות", המשקף בעיקר את רצונם של צוותי וואקאנג להמשיך ולפתח פיתוח בר -קיימא.

ליבה אחת

עם התרבות כליבה, וואקאנג מציגה את המטרה התאגידית של "יצירת מותג גלובלי ובניית וואקנג בן מאה שנה". על מנת לממש וואקנג בן מאה שנה, תרבות ארגונית היא נשמתה של החברה לפיתוח בר קיימא. אנשי וואקאנג יכולים רק לרשת ולהעביר את וואקאנג. רק עם תרבות ומסורת ארגונית טובה החברה יכולה לחיות את חייה ולהתקדם.

יעילות והטבה

בהתחשב ביעילות ובתועלת כקריטריונים, הציג וואקאנג את ערכי הליבה של "יושרה, יעילות, פרגמטיזם ויזמות", מה שמחייב את אנשי וואקאנג להתבסס על המציאות, על הארץ, ולעשות את עבודתם בירידות. -אדמה על בסיס כנות ויושרה. יעילות העבודה ויעילות התפעול ממשיכות לשפר את יעילות העבודה.

מודל ניהול האיכות של וואקאנג אלומיניום "ליבה אחת, אפקט כפול וחמש אחריות"

יעילות והטבה

קח כאמצעי את מערכת הערבות האסטרטגית, מערכת ערבות המשאבים, מערכת ערבות ההפעלה, מערכת ערבות המדידה ומערכות ערבות השיפור, ושילב את חמש מערכות הערבות בחבילות GB/T 19001, IATF16949, GB/T 24001, GB/T 28001, GB /T23331, התנהגות טובה סטנדרטית ומערכות וסטנדרטים אחרים לניהול, כדי להשיג את השילוב האורגני של חמש מערכות הערבות העיקריות כדי למקסם את האפקטיביות.